Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Αριθ. Πρωτ .111                                                                  Ν.Μουδανιά  17/7/2014
                

                            ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ KOΡΑΣΙΔΩΝ
                                                    ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

     Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99, των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., των Γενικών Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. και της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
                                                               
 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Το πρωτάθλημα κατηγορίας Κορασίδων  περιόδου 2014-2015, με τους παρακάτω όρους:
 ΑΡΘΡΟ 1:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα Κατηγορίας Κορασίδων  δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα Σωματεία – Μέλη της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
 ΑΡΘΡΟ 2:  ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΕΛΤΙΑ
Στο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Κορασίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες  που γεννήθηκαν το έτος 1999 καθώς και οι νεότερες αυτών.
 ΑΡΘΡΟ 3:  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ  - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Τα Σωματεία πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν στην Ε.ΚΑ.Σ.Χ. το αργότερο έως την Παρασκευή 29/8/2014 την συνημμένη δήλωση συμμετοχής.
Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται στις 1/2/2015.
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει την Δευτέρα 1/9/2014  και ώρα 19.30’ στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

ΑΡΘΡΟ 4:  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.
Ο τρόπος διεξαγωγής του Πρωταθλήματος θα καθορισθεί με συμπληρωματική Προκήρυξη, η οποία θα σταλεί στα Σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 5:  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 9 της Γενικής προκήρυξης πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ

ΑΡΘΡΟ 6: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Α.   Ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Β.   Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη  θέση  στην βαθμολογική  κατάταξη  της  τελικής φάσης  του
Πρωταθλήματος    αναδεικνύεται   πρωταθλήτρια    ομάδα   Κατηγορίας Κορασίδων  και συμμετέχει στο
Πανελλήνιο πρωτάθλημα  Κατηγορίας Κορασίδων  που θα διοργανώσει η Ε.Ο.Κ
 ΑΡΘΡΟ 7:  ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 10 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
 ΑΡΘΡΟ 8:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ισχύει το άρθρο 11 της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ., πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο των εκατό ( 100 ) ευρώ.
            Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα, καθώς και οι αθλήτριες τους, συμφωνούν , αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή , ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν , των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. , των Γενικών Προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. και των Ειδικών Προκηρύξεων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. ( με βάση τις οποίες διεξάγονται τα πρωταθλήματα της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.) ΜΟΝΟ τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια.   
ΑΡΘΡΟ 9:  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 Ισχύει το άρθρο 12 της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Τα Σωματεία,   οι Προπονητές,  οι Αθλήτριες , καθώς και οι Προπονητές – Κώουτς , υπόκεινται στις
κυρώσεις που προβλέπονται  από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. 
ΑΡΘΡΟ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ισχύει το άρθρο 13 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Τα σωματεία πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές οφειλές τους προς την Ενωση.
Σε κάθε διαιτητή θα καταβάλλονται 10 ευρώ για κάθε αγώνα, έξοδα μετακίνησης, ημεραργία . Σε κάθε Κριτή 5 ευρώ για κάθε αγώνα.
Κάθε διαγωνιζόμενο σωματείο θα πρέπει να καταβάλει παράβολο συμμετοχής 150 ευρώ έως μια εβδομάδα πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος.       
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί έως την παραπάνω ημερομηνία το παράβολο το σωματείο δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΠΑΘΛΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ
Ισχύει το άρθρο 14 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
 ΑΡΘΡΟ 12: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 15 της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α
Η ιατρική κάλυψη του αγώνα, είναι ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου.
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. την Γενική προκήρυξη Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. και την παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη διευκρίνησης ή συμπλήρωσης, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις των κανονισμών, μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων, τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.