Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

     Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. κατά την συνεδρίαση του στις 18/6/2014 καθόρισε τις παρακάτω αναφερόμενες τιμές των Αιτήσεων Μεταγραφής, 'Εκδοσης και Ανανέωσης Δελτίων και των Φύλλων Αγώνων, που θα εισπράττονται από τις Αθλητικές Ενώσεις και τις Τοπικές Επιτροπές .
'Εντυπα Αιτήσεων μεταγραφής     20 ευρώ.
'Εκδοση νέων Αθλητικών δελτίων 15 ευρώ.
Ανανέωση Αθλητικών δελτίων       5 ευρώ
'Εντυπα Φύλλων Αγώνων              10 ευρώ.