Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Αριθ. Πρωτ. 70                                                                                       Ν.Μουδανιά 16/5/2014                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
    ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

         Το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. με την υπ’ αριθ. 1/ 14-5-2014 απόφαση και σύμφωνα με τα άρθρα 27 του καταστατικού της και 14 του Ν. 2725/1999 προσκαλεί τους κ.κ. Αντιπροσώπους όλων των σωματείων μελών της ‘Ενωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 10/6/2014 ώρα 19.00 στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Σημειώνεται ότι στις περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις υπάρχει πρόβλημα απαρτίας με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι αντιπρόσωποι των Σωματείων.
Για αυτό η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014, ώρα 19.00 στα γραφεία της Ε.ΚΑ.ΣΧ. ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων σωματείων.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2.Εκθεση Οικονομικών Απολογισμών ετών 2010-2013 και από 1/1/2014 έως 10/5/2014.
3.Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων απερχόμενης Διοίκησης, απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ.
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
5. Αρχαιρεσίες : Eκλογή τακτικών μελών του Δ.Σ.
                           Εκλογή Αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.
                           Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κάθε σωματείο ορίζει για την Γενική Συνέλευση έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του με απόφαση του Δ.Σ. του.
Με την κατάθεση σχετικού εγγράφου του Δ.Σ., νομιμοποιείται ο αντιπρόσωπος έναντι της ‘Ενωσης.
Ανάκληση της πληρεξουσιότητας είναι δυνατή με την κατάθεση νεώτερου εγγράφου του Δ.Σ. το οποίο θα ανακαλεί το προηγούμενο και θα ορίζει νέο αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ανάκληση γενομένου διορισμού είναι δυνατή μόνο απ’ τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣ. του σωματείου – Μέλους με προσωπική παρουσία στη Γ.Σ. και κατάθεση αντιγράφου της ανακλητικής απόφασης του Δ.Σ. και διορισμού αυτών ως αντιπροσώπων.
1.Οι υποψηφιότητες για μέλη του Δ.Σ. της ‘Ενωσης, πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014. Το κάθε Σωματείο έχει το δικαίωμα να προτείνει με έγγραφο του την υποψηφιότητα ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού από τα Τακτικά του μέλη.
Επίσης με τις ίδιες προυποθέσεις μπορεί να προτείνει ένα άτομο για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
2.  Μέλη των Σωματείων – Μελών της ‘Ενωσης μπορούν να εκλέγονται στο Δ.Σ. της
με τις προυποθέσεις του άρθρου 14ν. 2725/1999.
3. Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της 10ης/6/2014 έχουν τα Σωματεία- Μέλη της ‘Ενωσης που πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 14ν. 2725/1999.

ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.
ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ.  

                                            ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      ΑΘ. ΧΡ. ΜΑΝΤΣΙΟΣ                                             ΕΜ. ΚΑΤΣΑΒΑΒΑΚΗΣ