Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015
1. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων ελεύθερων μεταγραφών, μεταγραφών προσωρινής διάρκειας ή μεταγραφών χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου των κλπ ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15-25 Ιουνίου
2. Ειδικά για τις περιπτώσεις μεταγραφών αποδεσμευθέντων αθλητών ( άνω των 18 ετών), ορίζεται το χρονικό διάστημα 1-10 Ιουλίου
3. Στο χρονικό διάστημα 26 έως 30 Ιουνίου τα σωματεία θα πρέπει να υποβάλλουν τους πίνακες αθλουμένων μελών της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Τα σωματεία θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της 'Ενωσης να παραλάβουν τους πίνακες των αθλουμένων μελών τις ώρες από 9.00 - 14.00.