Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Αριθ. Πρωτ.  118                                                       Ν.Μουδανιά     17/7/2014


           ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  ΑΓΩΝ.  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

 ΑΡΘΡΟ 1:    ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Η Ε.ΚΑ.Σ.Χ. προκηρύσσει τα παρακάτω πρωταθλήματα για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015 τα οποία θα διοργανώσει και θα τελέσει με ευθύνη και φροντίδα της, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99,  των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ, της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων περιόδου 2014-2015 της Ε.Ο.Κ., των Κανονισμών  Παιδιάς , καθώς και της  σχετικής απόφασης  του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.:
                                       1.      ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
                                2.     ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩ
                                3.     ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩN
                                4.     ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
                                5.     ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
                                6.      ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΝΕΑΝΙΔΩΝ
                                7.     ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ
                                8.     ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ              

Η έναρξη των Πρωταθλημάτων, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν το κάθε Πρωτάθλημα, ορίζονται στην Ειδική Προκήρυξη του συγκεκριμένου Πρωταθλήματος.
Η Προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής σε όλα τα πρωταθλήματα λήγει την Παρασκευή 29/8/2014.
Οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων θα διεξαχθούν την  Δευτέρα  1/9/2014  και ώρα 19.30 στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Στα πρωταθλήματα Α’ Κατηγορίας Ανδρών, Α’ Κατηγορίας Γυναικών, Κατηγορίας Εφήβων, Κατηγορίας Παίδων, Κατηγορίας Νεανίδων, Κατηγορία Κορασίδων,  μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όλα τα Σωματεία-Μέλη της Ε.ΚΑ.Σ.Χ..
Στο πρωτάθλημα Κατηγορίας Παίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 1999 και Νεότεροι.
Στο πρωτάθλημα Κατηγορίας Κορασίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 1999 και νεότερες.
Στο πρωτάθλημα Κατηγορίας Εφήβων δικαιούνται να πάρουν μέρος οι αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 1997,  1998 και νεότεροι.
Στο πρωτάθλημα Κατηγορίας Νεανίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη 1996,1997,1998 και νεότερες.
 Στο τουρνουά ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος οι αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2002 και νεότεροι.
Στο Τουρνουά ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος οι αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2002 και νεότερες.
Στα Toυρνουά Μίνι Αγοριών και Κοριτσιών συμμετέχουν σωματεία που θα καταβάλλουν παράβολο συμμετοχής 100 και 50  ευρώ αντίστοιχα.
Η χρησιμοποίηση κορασίδων και Παίδων στα πρωταθλήματα Νεανίδων και Εφήβων δεν θα αποτελεί πρόβλημα στην Ε.Ο.Κ. για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο πρωταθλημάτων.
 ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων Σωματείων καθορίζονται με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και στα Πρωταθλήματα Παίδων ή Εφήβων. 
Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν  και στο πρωτάθλημα Κορασίδων ή Νεανίδων.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το αντίστοιχο Εθνικό Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν.
Mε την δήλωση συμμετοχής στα πρωταθλήματα, σε όσα Σωματεία επιθυμούν, δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουν δύο ( 2 ) τουλάχιστον ονόματα αθλητών τους ή παραγόντων ή φιλάθλων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν  σχολή διαιτησίας για να χρησιμοποιηθούν στα γενικά πρωταθλήματα ή Τουρνουά.
 ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ- ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Στα Πρωταθλήματα   δικαιούνται     να   πάρουν   μέρος   οι   αθλητές /αθλήτριες που πληρούν τις προυποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του ‘Αρθρου 36 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Το παραπάνω ισχύει υποχρεωτικά για όλα τα πρωταθλήματα Ανδρών , Γυναικών, που διοργανώνει η Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
AΡΘΡΟ 4: ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
Ότι αφορά τα δελτία ταυτότητας αθλητών – αθλητριών, αναφέρεται στο άρθρο 41 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., πλην του χρόνου ισχύος των Δελτίων Υγείας τους, που εφαρμογή έχει το άρθρο 33-παρ.9 του Ν. 2725/1999 ( ισχύος ενός έτους).
 ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ -ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ
Α.  Οι διαιτητές, Κριτές και Κομισάριοι των αγώνων ορίζονται από την  Κ.Ε.Δ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Β. Οι  γυμνασίαρχοι των αγώνων ορίζονται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της  Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Γ. Ο γυμνασίαρχος- κομισάριος αγώνα δεν πρέπει να έχει την ιδιότητα μέλους ή οποιαδήποτε άλλη σχέση και εξάρτηση με τα διαγωνιζόμενα Σωματεία και με τους παράγοντες τους  (  άρθρο 38 παρ. 1Β των κανονισμών  της Ε.Ο.Κ. και σχετικές  διατάξεις του Ν. 2725/99).
 ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Α. Στην πρώτη φάση του κάθε πρωταθλήματος τα Σωματεία που μετέχουν θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο ( 2 ) φορές και  σύμφωνα  με το  πρόγραμμα  που  θα  καταρτίσει η Ε.Π. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. ( σύστημα « ΠΟΥΛ»).
Στις επόμενες φάσεις το σύστημα διεξαγωγής του κάθε πρωταθλήματος καθορίζεται από τις αντίστοιχες προκηρύξεις.
Β.  Οι αγώνες των διαφόρων Πρωταθλημάτων θα διεξάγονται κατά βάση μία ( 1 ) φορά την εβδομάδα ( Σάββατο ή Κυριακή ή Τετάρτη ) ή και άλλη μέρα.
 Εφόσον όμως παραστεί  ανάγκη θα διεξάγονται και περισσότερες της μιας φοράς την εβδομάδα  για την έγκαιρη περάτωση των Πρωταθλημάτων.
Γ.  Κάθε Σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να βρίσκεται εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο  μετακίνησης του.
 ΑΡΘΡΟ 7: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Α) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
         Για την βαθμολογία των Σωματείων που μετέχουν στα πρωταθλήματα ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο  47 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. ( 2 βαθμοί για τη νίκη, 1 βαθμός για την ήττα – συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από ομάδα που απέμεινε με λιγότερους –ες των δύο (2 ) παικτών-τριών / άρθρο 21 Κανονισμών Παιδιάς – και ο βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).
Β) ΚΑΤΑΤΑΞΗ
 Για  την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ. 2, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 3γ και παρ. 4.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας:
α)  Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο ( 2 ) , τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες ( νίκες - ήττες - μηδενισμοί ).
 Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη  ο συντελεστής πόντων ( goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.
 Β) Αν  συνεχίζεται η ισοβαθμία,  τότε  λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων ( goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο ( 2 ) , τότε καταρτίζεται βαθμολογικός  πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν, οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.
 δ) Αν  όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα  ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων ( goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.
ε)  Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων ( goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
Στ)  Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β.
Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ TOYΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το ‘Αρθρο 47 – παρ. 2η ( όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε Ομάδα που υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δύο (2) αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του πρωταθλήματος, λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου.
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΟΔΟΣ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Για την άνοδο των σωματείων σε ανώτερη κατηγορία και τον υποβιβασμό σε κατώτερη κατηγορία, ισχύουν όσα ορίζονται στην Ειδική Προκήρυξη του κάθε πρωταθλήματος.
 ΑΡΘΡΟ 9:  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Α.  Κάθε Σωματείο θα δηλώσει το γήπεδο στο οποίο θα αγωνίζεται όταν είναι γηπεδούχο.
 Β.  Οι αγώνες των πρωταθλημάτων Α’ Κατηγορίας Ανδρών, Α’ Κατηγορίας Γυναικών, Κατηγορίας Εφήβων, Κατηγορίας Παίδων, Κατηγορίας Νεανίδων, Κατηγορίας Κορασίδων θα διεξαχθούν υποχρεωτικά  στα Κλειστά Γυμναστήρια του Νομού μας.
Τα  Τουρνουά Μίνι Αγοριών και Κοριτσιών θα διεξαχθούν σε κλειστά ή ανοιχτά γήπεδα του Νομού.
Γ. Επισημαίνεται στα Σωματεία ότι θα πρέπει μαζί με την δήλωση συμμετοχής των  πρωταθλημάτων να προσκομίσουν στην Ε.ΚΑ.Σ.Χ. τα παρακάτω:
1         Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου ή ανοιχτού γηπέδου.
2.   Επίσης θέτουμε υπόψη των Σωματείων το άρθρο 31 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. περί υποχρεώσεις γηπεδούχων Σωματείων.
ΑΡΘΡΟ 10:  ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Α.  Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 50 των κανονισμών της Ε.ΟΚ
Σε περίπτωση που Εθνική ομάδα ( πολιτική ή των Ενόπλων Δυνάμεων ) απασχολεί αθλητές Σωματείων που μετέχουν στα πρωταθλήματα, η Ε.Π. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. έχει το δικαίωμα να μην αναβάλει όλους τους αγώνες της συγκεκριμένης αγωνιστικής ημέρας αλλά μόνο όσους είναι απαραίτητο. Οι αναβληθέντες αγώνες θα τελεσθούν στη συνέχεια σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.

Β.  Η Ε.Π. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. έχει το δικαίωμα να αναβάλει μερικούς ή και όλους τους αγώνες των Πρωταθλημάτων της, όταν αθλητές - αθλήτριες των Σωματείων μετέχουν σε προπονητικά  διήμερα ή στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ε.Ο.Κ.

Γ.  Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε  για οποιαδήποτε αιτία , και κρίνεται ότι πρέπει να επαναληφθεί διεξάγεται αν αυτό είναι εφικτό, σε διάστημα 8 ημερών από την ημέρα που αρχικά είχε προγραμματισθεί η διεξαγωγή του.
Σε περίπτωση δεύτερης αναβολής των αγώνων αυτών η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. ορίζει τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής τους.

Δ.  Αγώνας που διακόπηκε συνεπεία της ακαταλληλότητας του γηπέδου ( π.χ. κακοκαιρία κ.λ.π. ) ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας ( π.χ. διακοπή ηλεκτροφωτισμού, τραυματισμός διαιτητή κ.λ.π.), επαναλαμβάνεται με απόφαση της Ε.Π. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. από του χρονικού σημείου που συντελέσθηκε η διακοπή, διατηρουμένων όλων των στοιχείων που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα, εκτός Διαιτητών – μελών γραμματείας και Αντιπροσώπου αγώνα, εφόσον υπάρξει αντικειμενική αδυναμία συμμετοχής τους.
 ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ
α). Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς , εκδικάζονται σε Α’  και Β’  βαθμό από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας Όργανα.
β)  Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. .ή τον Αθλητικό Δικαστή, ανάλογα.
Οι αποφάσεις της παραγράφου β’ προσβάλλονται με προσφυγή, ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ.
 ΑΡΘΡΟ  12:  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Σωματείο που δηλώνει συμμετοχή και αποσύρεται μετά την κλήρωση των αγώνων αλλά πριν από  την έναρξη του Πρωταθλήματος, δεν επιχορηγείται για το πρωτάθλημα αυτό.
2.   Σωματείο που αποσύρεται μετά την έναρξη του Πρωταθλήματος:
       Δεν επιχορηγείται για το Πρωτάθλημα αυτό.
Σωματείο που μηδενίζεται σε έναν αγώνα επιβαρύνεται με τα έξοδα διεξαγωγής του συγκεκριμένου αγώνα.
Σωματείο που μηδενίζεται σε δύο αγώνες:
   α.  Αποκλείεται από τους επόμενους αγώνες του Πρωταθλήματος .
   β.  Δεν επιχορηγείται για το Πρωτάθλημα αυτό.
   γ.  Επιβαρύνεται με τα έξοδα διεξαγωγής των δύο αγώνων που μηδενίσθηκε .
‘Εξοδα διεξαγωγής αγώνα όπου αναφέρονται είναι: τα  έξοδα διαιτησίας, τα έξοδα γραμματείας και τα οδοιπορικά του Σωματείου που μετακινήθηκε.
  ΑΡΘΡΟ 13: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 Α. Τα Σωματεία πριν από την έναρξη των Πρωταθλημάτων πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές οφειλές τους προς την ‘Ενωση. ( Συνδρομές προς την Ε.ΚΑ.Σ.Χ. )
 Γ.   Η Ε.ΚΑ.Σ.Χ. αναλαμβάνει να εξοφλήσει όλα τα έξοδα Διαιτησίας και Γραμματείας από τα παράβολα που θα πληρώσουν τα σωματεία.
 Δ.  Η τιμή του εισιτηρίου ορίζεται 3,00 ευρώ.
Οι οικονομικοί όροι που αφορούν τους Διαιτητές και Κριτές αναφέρονται στις ειδικές προκηρύξεις των πρωταθλημάτων.
Τα παράβολα των σωματείων αναφέρονται στις Ειδικές ή συμπληρωματικές Προκηρύξεις..
 ΑΡΘΡΟ 14 :  ΕΠΑΘΛΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ
Στις πρωταθλήτριες ομάδες όλων των κατηγοριών θα απονεμηθούν Κύπελλα και Χρυσά μετάλλια  στους αθλητές ή αθλήτριες.
Στις Δευτεραθλήτριες ομάδες όλων των κατηγοριών θα απονεμηθούν αργυρά μετάλλια στους αθλητές ή αθλήτριες.
Τα κύπελλα και τα μετάλλια της πρωταθλήτριας και της Δευτεραθλήτριας θα απονέμονται με την λήξη των αγώνων.
 ΑΡΘΡΟ 15:  ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Στους αγώνες των Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου Χαλκιδικής θα χρησιμοποιηθούν δερμάτινες μπάλες τύπου (size – 7) και  στο Πρωτάθλημα Γυναικών και Κορασίδων θα χρησιμοποιούνται  μπάλες τύπου ( size – 6 ).
 Γ Ε Ν Ι Κ Α
Η ιατρική κάλυψη του αγώνα, είναι ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου.
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων και που δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. , τις Γενικές Προκηρύξεις της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ., καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη διευκρίνησης ή συμπλήρωσης, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις των κανονισμών, μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων, τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.