Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Ολη η αλληλογραφία που αφορά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2014-2015 θα σας αποσταλεί με e-mail. Τα σωματεία που δεν έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση θα την παραλάβουν με fax.