Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Αριθ. Πρωτ.  114                                                 Ν.Μουδανιά  17/7/2014                                                                                           
                                                                                                  
                           ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
                                            ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

       Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/99 , των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.,των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., των Γενικών Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.ΣΧ. και της σχετικής απόφασης  του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
                                               Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε
Το Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας Γυναικών περιόδου 2014-2015 με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας Γυναικών δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα σωματεία μέλη της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
 ΑΡΘΡΟ 2: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-  ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ
Τα σωματεία πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν στην Ε.ΚΑ.Σ.Χ. το αργότερο έως την Παρασκευή 29/8/2013 την συνημμένη δήλωση συμμετοχής.
Η έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται στις 19/10/2014.
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει την Δευτέρα 1/9/2014  και ώρα 19.30 στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
 ΑΡΘΡΟ 3:  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε  έναν όμιλο ανεξαρτήτως του αριθμού των ομάδων που συμμετέχουν.
Τα σωματεία θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο φορές σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί ( σύστημα ΠΟΥΛ ένας προς όλους).
 ΑΡΘΡΟ 4:  ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΕΛΤΙΑ
       Oτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας αθλητριών, αναφέρονται στο άρθρο 41 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ, πλην του χρόνου ισχύος των Δελτίων Υγείας τους, που εφαρμογή έχει το άρθρο 33 παρ. 9 του Ν.2725/1999 ( ισχύος ενός έτους).
       Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος οι αθλήτριες που πληρούν τις προυποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του άρθρου 36 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ
ΑΡΘΡΟ 5:  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 9 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.( υποχρεωτική συμμετοχή με δελτία Ε.Ο.Κ.)                                                                                    
ΑΡΘΡΟ 6:   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΑΝΟΔΟΣ
Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Β. ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗ  Α2  ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Το Σωματείο που θα καταλάβει την πρώτη θέση στην βαθμολογική κατάταξη τoυ Πρωταθλήματος, αναδεικνύεται Πρωταθλήτρια  ομάδα Α’ κατηγορίας Γυναικών και συμμετέχει σε ειδικό πρωτάθλημα για την άνοδο στην A2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών .
 ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 10 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ
 ΑΡΘΡΟ 8: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ισχύει το άρθρο 11 της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. , πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο των εκατό ( 100 )  ευρώ.
Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα , καθώς και οι αθλήτριες τους , συμφωνούν , αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή, ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν , των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ., των Γενικών Προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. και των Ειδικών Προκηρύξεων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. ( με βάση τις οποίες διεξάγονται αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ισχύει το άρθρο 12 της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Τα Σωματεία , οι Προπονητές , οι Αθλήτριες, καθώς και οι Προπονητές- Κώουτς , υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.
 ΑΡΘΡΟ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 Τα σωματεία πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές οφειλές τους προς την ‘Ενωση.
Στο διαιτητή θα καταβάλλεται 12 ευρώ για κάθε αγώνα, έξοδα μετακίνησης,. Στο κριτή 7 ευρώ.
Κάθε διαγωνιζόμενο σωματείο θα πρέπει να καταβάλλει παράβολο συμμετοχής ( εκατό ευρώ) 100 ευρώ έως μια εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί έως την παραπάνω ημερομηνία το παράβολο το σωματείο δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα.
 ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΑΘΛΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ
Ισχύει το άρθρο 14 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
 ΑΡΘΡΟ 12: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 15 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ..
 Γ Ε Ν Ι Κ Α
Η ιατρική κάλυψη του αγώνα, είναι ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου.
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., την Γενική Προκήρυξη  Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. και την παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη διευκρίνησης ή συμπλήρωσης, αποφασίζει το Δ.Σ. της   Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις των κανονισμών, μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων, τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.