Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ Ε.ΚΑ.Σ.Χ.