Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ Α2, Β' ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ Α1,Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
         Στα μετακινούμενα Σωματεία δεν καταβάλλεται καμία χρηματική αποζημείωση για μετακινήσεις μέχρι 280 χιλιόμετρα, ενώ για μετακινήσεις των νήσων και άνω των 280 χιλιομέτρων θα δίνονται αποζημιώσεις ανάλογα με την κρατική επιχορήγηση.