Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

          Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. με την υπ' αριθ. 38/31-1-2011 απόφαση του προκηρύσσει την σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των σωματείων -μελών της Ε.Ο.Κ. σύμφωνα με τα άρθρα 8-11 του Καταστατικού της και 27 του Ν. 2725/1999.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Εκλογή Προέδρου και  Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2010
3. Έγκριση Οικονομικού Ισολογισμού 2010
4. Τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισμών  της Ε.Ο.Κ. (Πρωταθλημάτων - Εθνικών Ομάδων, Κανονισμών Διαιτησίας-Νόμιμων Αντιπροσώπων και Μεταγραφών ).

          Η Γενική  Συνέλευση  των σωματείων -μελών της Ε.Ο.Κ.  θα  πραγματοποιηθεί  την   Τετάρτη  9 Μαρτίου 2011 και ώρα 15.00 στα Γραφεία της Ομοσπονδίας στο Ο.Α.Κ.Α., οδός Κηφισιάς 37 Μαρούσι.
        Σε περίπτωση μη επίτευξης της από το Καταστατικό της Ε.Ο.Κ. προβλεπόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Μαρτίου την αυτήν ώρα και στον αυτό τόπο που έχουν οριστεί για την αρχική Γ.Σ..