Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

Το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. ύστερα από εισήγηση της Ε.Π. αποφάσισε την επιβολή ποινής αποκλεισμού τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών στον αθλητή Γατά Δημήτριο του  Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ λόγω υβριστικής συπεριφοράς προς το πρόσωπο του διαιτητή.