Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. ύστερα από εισήγηση της Ε.Π. αποφάσισε την επιβολή ποινής αποκλεισμού τριών ( 3) αγωνιστικών ημερών στον αθλητή Ανδρεάδη Γεώργιο του ΜΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ με αριθ. Μητρώου Ε.Ο.Κ. 109294 λόγω βάναυσης συμπεριφοράς προς αντίπαλο αθλητή.