Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. 
           Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ορίζεται ότι για να αποκτήσει ένα σωματείο το δικαίωμα απόκτησης καλαθοσφαιριστή-τριας που διαγράφηκε από το σωματείο στο οποίο ανήκει με έγγραφο του προς την Ομοσπονδία λόγω της " εκ παραδρομής" εγγραφής του/της στην κατάσταση καλαθοσφαιριστών-τριων του, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει χρηματικό παράβολο 50 ευρώ, το οποίο θα εκδίδει η Αθλητική 'Ενωση ή Τοπική Επιτροπή στην οποία είναι μέλος.
          Επισημαίνουμε όμως ότι η διαδικασία των μεταγραφών αυτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ακυρώσει το χαρακτήρα της εκπρόθεσμου κατάθεσης μεταγραφής, δηλαδή αυτής που κατατίθεται μετά την λήξη του από τον Κανονισμό προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.