Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

    Αριθ. Πρωτ. 82                                                                   Ν.Μουδανιά 5/5/2015


                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
                                         ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

         To Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. στην συνεδρίαση του στις 4/5/2015 και σύμφωνα με τα άρθρα 27 του καταστατικού της και 14 του Ν. 2725/1999  προσκαλεί  τους κ.κ .Αντιπροσώπους όλων των Σωματείων μελών της ‘Ενωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση ορίζεται για την Δευτέρα 8/6/2015, ώρα 19.00 στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. στην οποία θα θεωρηθεί ότι δεν υπήρξε απαρτία.
      Η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/6/2015 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων σωματείων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.       Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2.      Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ετους 2014.
3.      Εγκριση Οικονομικού Προυπολογισμού έτους 2015.
4.      Θέματα και αποφάσεις σχετικά με την διεξαγωγή των πρωταθλημάτων
     αγωνιστικής περιόδου 2015-16.

ΣΗΜΕΙΩΣH:
Κάθε σωματείο ορίζει για την Γενική Συνέλευση έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του με απόφαση του Δ.Σ. του.
Με την κατάθεση σχετικού εγγράφου του Δ.Σ., νομιμοποιείται ο αντιπρόσωπος έναντι της ‘Ενωσης.
Ανάκληση της πληρεξουσιότητας είναι δυνατή με την κατάθεση νεώτερου εγγράφου του Δ.Σ. το οποίο θα ανακαλεί το προηγούμενο και θα ορίζει νέο αντιπρόσωπο και τον αναπληρωτή του.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ανάκληση γενομένου διορισμού είναι δυνατή μόνο απ’ τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. του Σωματείου – Μέλους με προσωπική παρουσία στη Γ.Σ. και κατάθεση αντιγράφου της ανακλητικής απόφασης του Δ.Σ. και διορισμού αυτών ως αντιπροσώπων.
                           
                                                   ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.ΚΑ.Σ.Χ.


                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                   ΑΘ. ΧΡ. ΜΑΝΤΣΙΟΣ                                           ΕΜ. ΚΑΤΣΑΒΑΒΑΚΗΣ