Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθ. Πρωτ .  221                                                       Ν.Μουδανιά  10/9/2014
                

           ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
                                                ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

     Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99, των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., των Γενικών Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. και της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
                                                               
 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Το πρωτάθλημα κατηγορίας Νεανίδων  περιόδου 2014-2015, με τους παρακάτω όρους:

 ΑΡΘΡΟ 1:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή θα συγκροτήσουν ένα όμιλο όπως παρακάτω:
A.Σ. ΑΕΤΟΙ ΟΡΜΥΛΙΑΣ – Π.Ο.Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ – ΑΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΟΙ ΣΙΘΩΝΕΣ – ΣΚ ΙΕΡΙΣΣΟΣ 99 – ΑΟΝ. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

 ΑΡΘΡΟ 2:  ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΕΛΤΙΑ
Στο Πρωτάθλημα Κατηγορίας Νεανίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλήτριες  που γεννήθηκαν τα έτη 1996, 1997, 1998 και νεότερες.

ΑΡΘΡΟ 3:  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ  - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται στις 19 ή 20/10/2014.

AΡΘΡΟ 4:  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σ’ ένα όμιλο.
Τα σωματεία θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο φορές σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί ( σύστημα ΠΟΥΛ, ένας προς όλους). Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση στην βαθμολογική κατάταξη του πρωταθλήματος αναδεικνύεται πρωταθλήτρια ομάδα Κατηγορίας Νεανίδων.

ΑΡΘΡΟ 5:  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 9 της Γενικής προκήρυξης πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ

ΑΡΘΡΟ 5: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Α.   Ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Β.   Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη  θέση  στην βαθμολογική  κατάταξη  της  τελικής φάσης  του
Πρωταθλήματος    αναδεικνύεται   πρωταθλήτρια    ομάδα   Κατηγορίας Νεανίδων  και συμμετέχει στο
Πανελλήνιο πρωτάθλημα  Κατηγορίας Νεανίδων που θα διοργανώσει η Ε.Ο.Κ

ΑΡΘΡΟ 7:  ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 10 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

ΑΡΘΡΟ 8:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ισχύει το άρθρο 11 της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ., πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο των εκατό ( 100 ) ευρώ.
            Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα, καθώς και οι αθλήτριες τους, συμφωνούν , αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή , ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν , των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. , των Γενικών Προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. και των Ειδικών Προκηρύξεων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. ( με βάση τις οποίες διεξάγονται τα πρωταθλήματα της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.) ΜΟΝΟ τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια.   

ΑΡΘΡΟ 9:  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 Ισχύει το άρθρο 12 της Γενικής Προκήρυξης πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Τα Σωματεία,   οι Προπονητές,  οι Αθλήτριες , καθώς και οι Προπονητές – Κώουτς , υπόκεινται στις
κυρώσεις που προβλέπονται  από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ισχύει το άρθρο 13 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Τα σωματεία πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές οφειλές τους προς την Ενωση.
Σε κάθε διαιτητή θα καταβάλλονται 10 ευρώ για κάθε αγώνα, έξοδα μετακίνησης, ημεραργία . Σε κάθε Κριτή 5 ευρώ για κάθε αγώνα.
Κάθε διαγωνιζόμενο σωματείο θα πρέπει να καταβάλει παράβολο συμμετοχής 100 ευρώ έως μια εβδομάδα πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος.       
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί έως την παραπάνω ημερομηνία το παράβολο το σωματείο δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΠΑΘΛΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ
Ισχύει το άρθρο 14 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

ΑΡΘΡΟ 12: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 15 της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α
Η ιατρική κάλυψη του αγώνα, είναι ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου.
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος και που δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. την Γενική προκήρυξη Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. και την παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη διευκρίνησης ή συμπλήρωσης, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις των κανονισμών, μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων, τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.