Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
Σε όσα γήπεδα δεν έχουν άδεια λειτουργίας δόθηκε παράταση μέχρι 08.02.2015, τα σωματεία θα πρέπει να πάρουν την άδεια λειτουργίας των εντός έδρας αγώνων τους.