Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Α2, Β', Γ' ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
          
        Σύμφωνα με το άρθρο 6 των Ειδικών Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων αγωνιστικής περιόδου 2011-2012, προβλέπεται η δήλωση συμμετοχής 4 αθλητών μέχρι 20 ετών υποχρεωτικά για την αγωνιστική περίοδο 2012-2013.
        Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. μετά από απόφαση του και λαμβάνοντας υπ' όψιν σχετικές προτάσεις των Σωματείων λόγω της πρώτης εγαρμογής της ρύθμισης αυτής, τροποποίησε τον όρο αυτό και όρισε για την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 την δήλωση συμμετοχής υποχρεωτικά στην δωδεκάδα 4 αθλητών μέχρι είκοσι δύο ( 22 ) ετών, δηλαδή γεννηθέντες το 1990 και νεώτεροι. Τονίζεται ότι οι οκτώ θα είναι πάνω από 22 ετών.
        Διευκρινίζεται επίσης ότι η παράβαση της δεσμευτικής αυτής διάταξης θα έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινής που προβλέπεται στο άρθρο 47 παρ. 2α για αντικανονική συμμετοχή αθλητών.
        Επισημαίνουμε ότι με την τροποποίηση των Κανονισμών που αποφασίσθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων Μελών της Ε.Ο.Κ. της 5 Μαρτίου 2012 ορίζεται στο άρθρο 54 περί ενστάσεων ότι οι παραβάσεις αντικανονικής συμμετοχής αθλητών εξετάζονται αυτεπάγγελτα από την Ομοσπονδία χωρίς να απαιτείται η υποβολή ένστασης της αντίπαλης ομάδας.