Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Χρονικό διάστημα μεταγραφών
1. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων ελεύθερων μεταγραφών, μεταγραφών προσωρινής διάρκειας ή μεταγραφών χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου των κ.λ.π. ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15-25 Ιουνίου.
2. Ειδικά για τις περιπτώσεις μεταγραφών αποδεσμευθέντων αθλητών ( άνω των 18 ετών ), ορίζεται το χρονικό διάστημα 1-10 Ιουλίου.
Στο χρονικό διάστημα 26-30 Ιουνίου τα σωματεία θα πρέπει να υποβάλλουν τους πίνακες αθλουμένων μελών της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Οι εκπρόσωποι των σωματείων της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. θα πρέπει να παραλάβουν από τα γραφεία της 'Ενωσης τις καταστάσεις των αθλουμένων μελών της.