Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Πανελλήνια Πρωτ/τα 
Κορασίδες 15-19/4/2015  Δηλ. Συμμετοχής έως 27/3/2015 / Κλήρωση 30/3/2015 ωρα 12.00
Νεάνιδες  4-8/4/2015   Δήλ. Συμμετοχής έως 27/3/2015 / Κλήρωση 30/3/2015 ώρα 12.00
Παίδων 15-19/4/2015  Δήλ.Συμμετοχής έως 27/3/2015 / Κλήρωση 30/3/2015  ώρα 12.00
Εφήβων 4-8/4/2015  Δηλ. Συμμετοχής έως 27/3/2015 / Κλήρωση 30/3/2015 ώρα 12.00
Για άνοδο Γυναικών  24-28/6/2015 Δήλ. Συμμετοχής 29/5/2015 / Κλήρωση 1/6/2015 ώρα 13.00