Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014


ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Σε συνέχεια του υπ' αριθ. 32186/8-10-14 εγγράφου της Γ.Γ.Α και ενόψει της διάθεσης της επιχορήγησης οικ. έτους 2014 στα αθλητικά σωματεία , μας ενημέρωσαν ότι μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Οικονομική Υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι κάποια σωματεία δεν έχουν υποβάλει απολογιστικά στοιχεία για επιχορηγήσεις προηγούμενων ετών. 
Η Ε.Ο.Κ. με απόφαση της Γ.Γ.Α. θα προβεί σε καταβολή της επιχορήγησης μόνο στα σωματεία που είναι τακτοποιημένα. 
Το κάθε σωματείο θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Γ.Γ.Α. στα τηλέφωνα 2131316219-6853 πληροφορίες Α. Ζαχαροπούλου  ή Α. Χριστοπούλουή ή  στο email azaharopoulou@gga.gov.gr ,  προκειμένου να ενημερωθεί για τυχόν εκκρεμότητες που έχει προκειμένου να πάρει την επιχορήγηση. Στην συνέχεια να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας ώστε να ενημερωθούμε γιατί άμεσα πρέπει να σταλεί λίστα με τα σωματεία για να καταβληθούν τα χρήματα.