Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

ΠΟΙΝΕΣ 
1) Επιβολή ποινής μιας ( 1) αγωνιστικής ημέρα στον αθλητή Αργυρό Δημήτριο. Λήξη ποινής 24/11/14
2) Επιβολή ποινής δύο ( 2) αγωνιστικών ημερών στον αθλητή Κυπαρισσά Ελευθέριο. Λήξη ποινής 30/11/14.