Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

ΠΟΙΝΕΣ Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
1. Επιβολή ποινής αποκλεισμού μιας (1) αγων. ημέρας στο αθλητή Μαρκίδη Σάββα του ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. Λήξη ποινής 30/3/2014.
2. Επιβολή ποινής αποκλεισμού στέρησης άσκησης καθηκόντων τριάντα ημερολογιακών ημερών και ταυτόχρονη στέρηση δικαιώματος στους αγωνιστικούς χώρους στον Πυριτίδη Πρόδρομο, Προπονητή του ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ
3. Επίπληξη Σωματείου Α.Σ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ