Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

                            XΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων ελευθέρων μεταγραφών, μεταγραφών προσωρινής διάρκειας ή μεταγραφών χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου των κλπ ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15-25 Ιουνίου 2013.
Ειδικά για τις περιπώσεις μεταγραφών αποδεσμευθέντων αθλητών ( άνω των 18 ετών ), ορίζεται το χρονικό διάστημα 1-10 Ιουλίου 2013.
Στο χρονικό διάστημα 26 έως 30 Ιουνίου 2013 τα σωματεία θα πρέπει να υποβάλλουν τους πίνακες αθλουμένων μελών της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.