Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012


                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

          'Οπως γνωρίζετε, κατά τον κανονισμό εγγραφών μεταγραφών άρθρο 4/Γ-7... Αθλητής που δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών των σωματείων καθίσταται ελεύθερος από του χρόνου της διαγραφής του, δυνάμενος να εγγραφεί σαν νέος αθλητής σε σωματείο της αρεσκείας του έως την 15η Μαρτίου κάθε έτους, εφ όσον δεν έχει υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας του. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει μόνο πέντε αθλητές από αυτήν την κατηγορία.
          Διευκρινίζεται ότι οι πίνακες αθλουμένων μελών των σωματείων υποβάλλονται στην Ομοσπονδία κατά την διαδικασία και χρόνο που προβλέπεται στον οικείο κανονισμό μεταγραφών.
          Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο της μαζικής διαγραφής αθλητών από τα σωματεία μετά την υποβολή των καταστάσεων αθλουμένων μελών, με συνέπεια την αλλαγή του ρόστερ των ομάδων μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου, αλλά και της αλλοίωσης του αρχείου των καταστάσεων αθλουμένων μελών της Ε.Ο.Κ., σας γνωρίζουμε ότι καμία διαγραφή αθλητή δεν θα γίνει δεκτή έως και την έναρξη της επόμενης μεταγραφικής περιόδου.