Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
                     ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
                                          ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.
Αρ. Πρωτ. 3222

ΠΡΟΣ
'Ολα τα σωματεία - Μέλη της Ε.Ο.Κ.

'Εχοντες υπόψη : α) Τον Νόμο 2725/99, άρθρα 20,22 και 24
                            β) Τα άρθρα 8,9,10,11,12,22, 23 και 37 του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ.
                            γ) Την υ' αριθ 57/13-8-2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.
                                                ΚΑΛΟΥΜΕ
Τα Σωματεία - Μέλη της Ομοσπονδίας σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 9.30 π.μ. που θα γίνει στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (Βασ. Αλεξάνδρου 2- τηλ 2107253725)
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης
2. 'Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
3. 'Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού από 1/1/2012 μέχρι 31/8/2012
4. Λογοδοσία και έκθεση πεπραγμένων απερχόμενης Διοίκησης- απαλλαγή του απερχόμενου ΔΣ από κάθε ευθύνη.
5. Ανακήρυξη Επίτιμων Μελών Ε.Ο.Κ.
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής ( 2μελών )
7. Αρχαιρεσίες για την Εκλογή α) Μελών ΔΣ , 18 τακτικών και 5 αναπληρωματικών και β) Εξελεγκτικής Επιτροπής , 3 τακτικών και 2 αναπληρωματικών.
Σε περίπτωση που δεν θα γίνει η απαρτία που προβλέπει το Καταστατικό, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα (ΔΕΥΤΕΡΑ 3-9-2012) στις 9.30 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
     Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία , ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων Σωματείων