Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

1. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο  επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων ελευθέρων μεταγραφών, μεταγραφών προσωρινής διάρκειας ή μεταγραφών χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου ορίζεται  το χρονικό διάστημα από 15-25 Ιουνίου.
2. Ειδικά για τις περιπτώσεις μεταγραφών αποδεσμευθέντων αθλητών ( άνω των 18 ετών ), ορίζεται το χρονικό διάστημα 1- 10 Ιουλίου.
Στο χρονικό διάστημα 26 έως 30 Ιουνίου τα σωματεία θα πρέπει να υποβάλλουν τους πίνακες αθλουμένων μελών της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.