Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011


Αριθ. Πρωτ.    360                                                                              Μουδανιά 24/10/2011
                                                                                                       ΠΡΟΣ
                                                                                   ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ε.ΚΑ.Σ.Χ.          Σε συνέχεια της σύσκεψης των Σωματείων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21/10/2011 στον Πολύγυρο, σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των διαιτητών – γραμματειών των αγώνων μετά την περικοπή του προυπολογισμού από την Γ.Γ.Α., παρακαλούμε μέχρι την Τρίτη 25/10/2011 και ώρα 13.00 να αποστείλετε με fax στα Γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. έγγραφο με το οποίο να δηλώνετε σε ποια από τα παρακάτω πρωταθλήματα, στα οποία έχετε ήδη δηλώσει συμμετοχή θα λάβετε μέρος:
AKατηγορίας Ανδρών, Β’ Κατηγορίας Ανδρών, Εφήβων, Α’ Κατηγορίας Γυναικών, Κορασίδων.
         Τυχόν μη παραλαβή του εν λόγω εγγράφου θα θεωρηθεί ως μη συμμετοχή στα ανωτέρω πρωταθλήματα.


                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                ΑΘ. ΧΡ. ΜΑΝΤΣΙΟΣ                               ΕΜ. ΚΑΤΣΑΒΑΒΑΚΗΣ