Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.ΚΑ.Σ.Χ.

Το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. με την υπ' αριθ. 2/3/31-8-2011 απόφαση και σύμφωνα με τα άρθρα 27 του Καταστατικού της και 14 του Ν. 2725/1999 προσκαλεί τους κ.κ. Αντιπροσώπους όλων των σωματείων μελών της Ε.ΚΑ.Σ.Χ., σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011, ώρα 18.30' στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων σωματείων.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞHΣ
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. 'Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2010.
3. 'Εγκριση Οικονομικού Προυπολογισμού έτους 2012.
Ακολουθεί συζήτηση γενικά περί πρωταθλημάτων περ. 2011-2012.