Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

1. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων ελεύθερων μεταγραφών, μεταγραφών προσωρινής διάρκειας ή μεταγραφών χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου των κ.λ.π. ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15- 25 Ιουνίου 

2. Ειδικά για τις περιπτώσεις μεταγραφών αποδεσμευθέντων αθλητών ( άνω των 18 ετών ), ορίζεται το χρονικό διάστημα 1-10 Ιουλίου.

3.Στο χρονικό διάστημα 26 έως 30 Ιουνίου τα σωματεία θα πρέπει να υποβάλλουν τους πίνακες αθλουμένων μελών της τρέχουσας αγωνιστικής  περιόδου.
Τα σωματεία μπορούν να προμηθευτούν έντυπα από τα γραφεία της 'Ενωσης.