Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΓΟΡΙΩΝ

Το Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2011 στο κλειστό γυμναστήριο Πολυγύρου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προπονήσεις:
Στις 12.00 - 13.30 αθλητές γεννηθέντες τα έτη 1996-97 και στις 13.30 - 15.00 αθλητές γεννηθέντες τα έτη 1998-99. Τα παιδιά  που θα συμμετέχουν στις προπονήσεις θα  ενημερωθούν από τους προπονητές των ομάδων τους.
Οι αθλητές θα πρέπει να καταθέσουν φωτοτυπίες των δελτίων τους στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. ή στον Προπονητή κ. Νικολαίδη την ημέρα της προπόνησης.
'Οσοι αθλητές γεν. 1998-99 δεν έχουν δελτία θα πρέπει μέχρι 12 Ιανουαρίου να καταθέσουν Πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία θεωρημένο  και βεβαίωση γιατρού.